Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro și
Programului Operațional Capacitate Administrativă
QUALIMED - REŢEA PENTRU FORMULAREA POLITICILOR PUBLICE PRIVIND CALITATEA SERVICIILOR ŞI SIGURANŢA PACIENTILOR ÎN SECTORUL SANITAR
 
-->
 
 
Asociația CREST în parteneriat cu Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate,în perioada 20.09.2018 – 19.01.2020 implementează proiectul cu titlul "QUALIMED - Reţea pentru formularea politicilor publice privind calitatea serviciilor şi siguranţa pacientilor în sectorul sanitar", cod SIPOCA 224, cod MySMIS2014 112155.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, componenta CP2/2017 - Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, axa prioritară Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, operațiunea Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii a 20 de ONG-uri cu activitate relevantă în domeniul sănătăţii la nivel naţional şi a partenerilor sociali (organizaţii sindicale), atât din regiunea mai dezvoltată (Bucureşti-Ilfov), cât şi din regiunile mai puţin dezvoltate pentru a formula şi promova propuneri alternative la politicile publice de sănătate iniţiate de Guvern. 52 de reprezentanţi din cadrul ONG-urilor cu activitate în sistemul de sănătate, partenerilor sociali îşi vor dezvolta competenţe necesare pentru a putea acţiona în reţea, în vederea elaborării şi monitorizării politicilor în domeniul calităţii serviciilor medicale şi siguranţei pacientului. Impactul proiectului vizează creşterea capacităţii instituţionale a organizaţiilor şi partenerilor sociali în care îşi desfăşoară activitatea reprezentanţii grupului ţintă pentru evaluarea şi promovarea calităţii şi a medicinei bazate pe dovezi în politicile de sănătate. Se creează astfel mecanisme standardizate de coordonare şi colaborare inter-instituţională între administraţia din domeniul sanitar şi structurile societăţii civile care reprezintă beneficiarii serviciilor sanitare prin care cetăţenii şi actorii cheie din domeniul sanitar vor construi împreună iniţiative, pe care le vor transmite autorităţilor, iar în urma unui dialog real privind oportunităţile disponibile să fie implementate soluţiile care răspund cel mai bine nevoilor societăţii.

Obiectivele specifice ale proiectului:
 1. Dezvoltarea capacităţii a 20 de ONG şi parteneri sociali - activi în domeniul sanitar - de a acţiona în reţea în vederea elaborării şi monitorizarii politicilor în domeniul calităţii serviciilor medicale şi siguranţei pacientului. În cadrul proiectului 40 de reprezentanţi ai ONG-urilor şi a partenerilor sociali din domeniul sănătăţii, vor dobândi competenţe cheie de management a proiectelor ce vizează îmbunătăţirea politicilor publice privind calitatea serviciilor medicale şi siguranţa pacienţilor.
 2. Dezvoltarea unui instrument/concept (QUALIMED) de colectare integrată a informaţiilor necesare monitorizării şi evaluarii politicilor publice în domeniul calităţii serviciilor de sănătate. Obiectivul presupune inovare socială prin stabilirea unui flux continuu de informaţii în întreg sistemul sanitar, între diferite componente ale acestuia care permite evaluarea capacităţii administrative la nivel de sistem sanitar de a implementa politicile de sănătate. Instrumentul construit contribuie la dezvoltarea unui sistem de sănătate funcţional, instituţionalizarea evaluărilor de performanţă cu accent pe calitate şi control a calităţii serviciilor oferite de către furnizorii de servicii de sănătate de la toate nivelurile de îngrijiri, implementarea conceptului/ sistemului de guvernanţă clinică şi dezvoltarea la nivel central şi local a capacităţii de monitorizare şi de evaluare a performanţelor furnizorilor de servicii de sănătate şi a procedurilor unitare/ standardizate de analiză şi răspuns la abaterile de la standardele minimale.
 3. Crearea reţelei QUALIMED drept mecanism de consolidare a dialogului social, formulare, susţinere şi promovare a propunerilor alternative la politicile privind calitatea serviciilor medicale şi siguranţei pacientului. Cele 20 de ONG-uri cu activitate relevantă în domeniul sănătăţii la nivel naţional împreună cu parteneri sociali (organizaţii sindicale), ANMCS şi parteneri din mediul academic vor construi o reţea prin intermediul căreia vor elabora şi vor promova în cadrul proiectului 3 propuneri alternative la politicile publice din domeniul sănătăţii. Această reţea duce la crearea de mecanisme stabile de consultare a cetăţenilor cu privire la deciziile din domeniul sanitar care se vor sprijini pe participarea acestora, implicarea experţilor şi a actorilor cheie din societate.
Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:
 1. Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern;
  1. Personal din ONG-uri şi parteneri sociali instruiţi în domeniul elaborării şi implementării programelor de îmbunătăţire a politicilor publice privind calitatea serviciilor medicale şi siguranţei pacienţilor;
  2. Instrument independent de colectare integrată a informaţiilor necesare monitorizării şi evaluarii politicilor publice în domeniul calităţii serviciilor de sănătate.
 2. Propuneri alternative la politicile publice venite din partea ONG-urilor, acceptate;politică publică alternativă în domeniul asigurarii calitatii, standardizare şi metodologiei de
  1. Evaluare a ambulatoriilor de specialitate şi a cabinetelor de medicină de familie promovată şi acceptată;
  2. Politică publică alternativă în domeniul îmbunătăţirii calitatii, standardizarii şi metodologiei de evaluare a spitalelor promovată şi acceptată;
  3. Politică publică alternativă în domeniul introducerii folosirii în România a Indicatorilor de Calitate ai Serviciilor Medicale (ICSM) ai Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) promovată şi acceptată.
Bugetul total al proiectului este de 1.012.117,11 lei, din care cofinanțarea Uniunii Europene este de 992.271,65 lei, restul fiind contribuția partenerilor.
Informații suplimentare: Asociația CREST, RO-440069 Satu Mare,
Str.Alexandru Odobescu Nr.48, telefon/fax 0261-877770, 0261-877771, mobil 0722-112189, office@crest.ro, crest-center.org.
Persoană de contact: Angela Szekely – asistent de proiect.
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020