Activități
 
 
 
În vederea atingerii obiectivelor sale, Asociația CREST implementează activităţi, proiecte şi programe. Principalele domenii sectoriale vizate de activităţile şi proiectele Centrului sunt: sănătate, social, educație, tineret, dezvoltare comunitară şi regională.

Principalele activități ale organizaţiei sunt:
  • Conceperea, planificarea, organizarea, implementarea, monitorizarea derulării și evaluarea activităților, proiectelor și programelor de informare, educație, formare, dezvoltare profesională (cursuri, conferințe, mese rotunde, ateliere, dezbateri, seminarii, simpozioane sau altele echivalente) în domeniul sanitar, adresate persoanelor de conducere, medicilor, asistenților medicali, personalului tehnic, care urmăresc ridicarea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de informare ale acestora;
  • Conceperea, planificarea, organizarea, implementarea, monitorizarea derulării și evaluarea activităților, proiectelor și programelor de cercetare care vizează dezvoltarea sectoarelor sanitar și social, a sistemului de management al calității, respectiv serviciile medicale, de îngrijire și sociale în general.
  • Conceperea, elaborarea, implementarea și evaluarea de activități, proiecte, programe, care vizează dezvoltarea infrastucturii sectorului medical, sistemului de management al calității și serviciile medicale și de îngrijire în general;
  • Contribuţie la dezvoltarea unui spirit de management organizaţional eficient şi modern în cadrul entităţilor juridice din România (instituţii publice, primării, societăţi private, organizaţii neguvernamentale, instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar);
  • Dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti prin implementarea unor proiecte în domeniile: sănătate, protecţie socială, protecţia mediului şi biodiversitate, gender, educaţie, tineret;